הדבר שגורם לכל המיליונרים להיות מצליחים

By daniel

WTF ! שהייתי ילד וראיתי משהו  אמרתי זה יהיה שלי  בסופו של דבר  גם אם לא היום  אז הלכתי והקשבתי לזה  כי ידעתי ששום דבר לא יזיז אותי מזה  גם אם היה לי פחות או יותר רצון לעשות דברים כדי להשיג את הדבר הזה באותו יום וזה נקרא  תחושת בטן זה הדבר הכי  חזק ,…